Effektiv lokal marknadsföring

Jan 22, 2024

Användningen av Första parts data och moderna inköpsmetoder

Det är avgörande för lokala företag att effektivisera sin digitala marknadsföring för att säkerställa optimala resultat. Ett centralt element i detta är att använda första parts data och moderna inköpsmetoder, såsom auktionsbaserade inköp, för att minimera kostnaderna och maximera effektiviteten.

Vikten av första parts data

Första parts data - information som du samlar direkt från dina kunder - är en guldgruva för lokal digital marknadsföring. Den ger dig värdefull insikt i dina kunders beteenden, preferenser och köpmönster. Genom att använda denna data kan du skapa mer riktade och relevanta marknadsföringskampanjer som talar direkt till dina kunders behov och önskemål.

Auktionsbaserade inköpsmetoder

Traditionellt har digital annonsering ofta köpts till fasta CPM-priser (kostnad per tusen visningar), vilket inte alltid garanterar bästa möjliga värde för pengarna. Auktionsbaserade inköpsmetoder, som programmatisk köp, erbjuder en mer flexibel och kostnadseffektiv lösning. Genom att köpa annonser på auktion, betalar du bara för det faktiska värdet av annonsutrymmet, vilket ofta resulterar i lägre kostnader och högre ROAS/ROI.

Addera data för precision

En av de största fördelarna med att köpa annonser på auktion är möjligheten att addera olika data för att skapa hyperriktade kampanjer. Genom att kombinera din första parts data med ytterligare datapunkter, såsom demografi och köpintentioner, kan du skapa mycket specifika målgrupper. Detta innebär att dina annonser når rätt personer vid rätt tidpunkt, vilket ökar chanserna för konvertering.

Exempel på effektiv lokal marknadsföring

Ta till exempel en lokal butik i Norrköping som säljer hemelektronik. Genom att använda sin egen data om tidigare kundköp, kombinerat med demografisk information och online beteendemönster, kan butiken skapa anpassade annonser som visas för potentiella kunder som nyligen har sökt efter hemelektronik. Genom att köpa dessa annonser på auktion, säkerställer butiken att de inte betalar mer än nödvändigt för varje annonsvisning.

Slutsats

För lokala företag som vill förbättra sin digitala marknadsföring, är användningen av första parts data och moderna inköpsmetoder inte bara en trend - det är en nödvändighet. Genom att kombinera dessa metoder kan företag skapa mer effektiva och kostnadseffektiva marknadsföringskampanjer som resonerar med deras målgrupp. I en digital tidsålder är det dags att omfamna dessa nya tekniker för att säkerställa att ditt lokala företag inte bara överlever utan hela tiden utvecklas.