Att mäta rätt: analys och rapportering skräddarsytt efter ditt företags behov

Oct 30, 2023

Att mäta rätt: analys och rapportering skräddarsytt efter ditt företags behov

I digital marknadsföring finns det en överflöd av data att granska. Men hur kan vi effektivt sätta samman och tolka denna data för att skapa en helhetsbild av verksamheten? Svaret ligger i avancerade integreringstekniker och automatiserad rapportering, och hos Aied Marketing, vi har hittat en framgångsrik metod i att utnyttja Googles Lookerstudio för detta ändamål.

1. Integrering av flera datakällor med Lookerstudio

Med hjälp av Lookerstudio kan vi integrera data från en rad olika källor. Dessa inkluderar:

Webbstatistik: Förstå trafiken till din webbplats, varifrån den kommer och vilket beteende besökarna har.
Google Ads och Meta Ads: Analys av betalda kampanjer, CTR, konverteringsfrekvenser och ROI.
CRM-system: Data kring kundinteraktioner, leadgenerering och konverteringshastigheter.
ERP/Affärssystem: Ekonomisk data är alltid intressant kopplat till annonseringen.
Kundrecensioner: Feedback och betyg som ger insikter i kundnöjdhet och produktkvalitet.
Fysisk trafikdata: För företag med fysiska platser kan även detta data integreras för att förstå offline verksamhetens påverkan online.
Övriga analysverktyg: Specialiserade verktyg för mer nischade datainsamling.

2. Automatiserad rapportdistribution

Efter att ha skräddarsytt rapporterna med Lookerstudio, är nästa steg att se till att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt. Genom att skapa automatiserade mailrutiner säkerställer vi att rapporterna skickas ut regelbundet till de relevanta intressenterna inom företaget. Detta hjälper till att hålla alla informerade och fokuserade på de gemensamma målen.

3. Synliggöra data för målfokusering

Det finns en tydlig psykologisk fördel med att regelbundet presentera relevant data för ditt team. Genom att konstant synliggöra prestandasiffror blir medarbetare mer medvetna om deras arbete och dess inverkan på företagets övergripande mål. Denna ständiga påminnelse driver motivation och fokusering, vilket i sin tur kan leda till bättre resultat och effektivitet.

Att kunna sammanföra och tolka data på ett sätt som är relevant och meningsfullt för ditt företag är inte en enkel uppgift. Men med rätt verktyg och expertis kan man omvandla denna utmaning till en möjlighet. Hos Aied Marketing är vi stolta över att kunna erbjuda denna djupgående tekniska expertis, och vi är redo att hjälpa ditt företag att nå nästa nivå i digital marknadsföringsanalys.