70/20/10-regeln

Jan 08, 2024

Inom marknadsföring finns det många olika strategier och modeller att överväga. En sådan modell som varit och är populär är 70/20/10-regeln. Denna modell ger riktlinjer för hur du fördelar din marknadsföringsbudget och resurser på ett effektivt och innovativt sätt.

Vad är 70/20/10-regeln?

70/20/10-regeln är en enkel men kraftfull modell som hjälper dig att planera och genomföra din marknadsföringsstrategi. Den innebär följande fördelning:

70% av din marknadsföringsbudget och tid bör ägnas åt beprövade och pålitliga metoder. Detta innebär att du fortsätter att investera i de strategier och kanaler som har gett dig goda resultat tidigare.

20% av din marknadsföringsbudget och tid bör ägnas åt innovation och anpassning. Här experimenterar du med nya idéer och tekniker för att se om de kan öka din marknadsföringsprestanda.

10% av din marknadsföringsbudget och tid bör ägnas åt risktagande och experimenterande. Denna del av budgeten kan användas för att utforska helt nya metoder och kanaler som du ännu inte har erfarenhet av.

Hur kan du tillämpa 70/20/10-regeln?

För att dra nytta av 70/20/10-regeln bör du först utvärdera din nuvarande marknadsföringsstrategi. Hur fördelar du din budget och tid? Vilka resultat har du uppnått med dina befintliga metoder? När du har en klar bild av din nuvarande situation kan du börja implementera 70/20/10-regeln på följande sätt:

70% - Beprövade metoder: Fortsätt att investera i de marknadsföringskanaler och strategier som har visat sig vara framgångsrika för ditt företag. Detta kan inkludera saker som e-postmarknadsföring, organiskt och köpt sök och sociala medier eller traditionella mediekanaler.

20% - Innovation och anpassning: Ta en del av din budget och tid för att utforska nya idéer och tekniker. Kanske vill du prova nya annonseringsplattformar, skapa interaktivt innehåll eller utföra A/B-tester för att förbättra din nuvarande strategi.

10% - Risktagande och experimenterande: Avsätt en liten del av din budget för att experimentera med helt nya metoder och kanaler. Detta kan innebära att du testar nya optimeringsstrategier, ifrågasätter befintliga köpprocesser eller testa någon helt ny marknadskanal som kommer åt en annan typ av målgrupp.

Slutsats

70/20/10-regeln är ett användbart verktyg för att balansera din marknadsföringsstrategi och säkerställa att du både behåller det som fungerar och utforskar nya möjligheter. Genom att följa denna modell kan du maximera din marknadsföringspotential och hålla din strategi aktuell, effektiv och innovativ.