Pålitlig, tydlig och slagkraftig.

Den ständigt växande ström av data från olika kanaler kan det dock bli överväldigande att förstå och agera utifrån. Vi har specialiserat oss på att omvandla denna komplexa dataström till tydliga, meningsfulla insikter. Vi skapar skräddarsydda rapporter med verktyg som Google Analytics 4 och Google Looker Studio. Vi säkerställer också att vi har en förståelse för er verksamhet och dess unika behov. Istället för att navigera genom otaliga separata rapporter, sammanställer vi data från dina olika kanaler – webb, display,  sök, CRM-data, Affärssystem etc. – och skickar den kontinuerligt i en samlad, insiktsfull rapport. Vår metod gör det inte bara enklare att förstå dina kunders beteende, utan ger dig också de verktyg du behöver för att fatta databaserade beslut.

 

1. Skräddarsydda rapporter efter dina behov

Vi förstår att varje företag har unika behov och mål. Därför anpassar vi våra rapporter efter exakt hur du vill se och tolka din data, så att de blir så relevanta och användbara som möjligt för ditt företag.

2. Expertis inom Google Analytics 4 och Google Looker Studio

Vår kunskap inom Google Analytics 4 och Google Looker Studio säkerställer att vi kan plocka ut, bearbeta och analysera data på bästa möjliga sätt, vilket resulterar i rapporter av hög kvalitet och relevans.

3. Sammanställning av data från olika källor

Istället för att bli överväldigad av flera skilda rapporter för varje kampanj eller plattform, tar vi all relevant data och aggregerar den. Oavsett om det handlar om din webbsidas beteendedata, display kampanjer eller sökordsannonsering, kombinerar vi all denna information för att ge en helhetsbild.

4. En förståelig presentation av samlad data

Vi vet att en samlad rapport inte bara ska vara omfattande, utan också förståelig. Genom att använda Looker Studio kan vi visualisera dina data på ett sätt som är lätt att förstå, så att du kan fatta välgrundade, databaserade beslut.

5. Ett verktyg för databaserade beslut

Vår målsättning är att förvandla rå data till meningsfulla insikter. När vi presenterar vår sammanslagna rapport till dig, kommer du inte bara att förstå vad siffrorna betyder, utan också hur du kan använda dem för att driva ditt företag framåt.

 

Vi är dedikerade till att hjälpa våra kunder förstå och utnyttja sin data på bästa möjliga sätt. Genom att kombinera skräddarsydda rapporter, expertis inom branschledande verktyg och en holistisk syn på dataanalys, ser vi till att du har allt du behöver för att fatta informerade beslut och optimera dina marknadsföringsstrategier. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag?

Kontakta oss

Analys kan vara svårt, men vi gör det tydligt och enkelt.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.